EL PINAR ÉS UN CENTRE EDUCATIU CATÒLIC CONCERTAT

Ubicat a Sant Cugat del Vallès- Barcelona.

Finalitats educatives

En els diferents àmbits la finalitat és la formació cristiana dels alumnes. Propiciant en cadascun d·ells el compromís de viure en la Veritat i la Llibertat.

Educació en valors

Un lema per a cada mes, pensat per la nostra Fundadora per a l’alumne. Sabent que l’estímul ajuda a crear l’hàbit de la feina ben feta.

Normes de convivència

Necessàries per aconseguir la formació integra de la persona, els objetius educatius, el bon ambient educatiu i el respecte cap a tothom.

Ideario católico
El nostre ideari Catòlic

L’alumne ha de ser conscient que durant la seva estada en les nostres aules, a més d’oferir-li una formació intel·lectual, se li proporciona una formació cristiana basada en forts Valors Humans. Tots ells són imprescindibles per una Convivència diària i vitals en la Formació Permanent i integra de cadascú.

FE
Educar en la Fe

El nostre col·legi compleix el doble objetiu de servir l’Església d’avui, en un apostolat urgent i vital, i d’expandir el nostre lema Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús. La confiança en Nostra Senyora del Sagrat Cor és força i estímul en l’oració i en la missió.

Educar
Educar en la Cultura i la Vida

Tal com marca l’estil propi dels Col·legis Madre Velarde, el Pinar ofereix als seus alumnes una educació personalitzada. Així, busquem afavorir el que cadascú pot desenvolupar les seves pròpies capacitats i adquirir un criteri que, basat en els valors cristians i humans, l’ajudi a afrontar el repte del demà de manera lliure i responsable.

...
Educar en el Bé i la Veritat

Els resultats que els nostres alumnes obtenen en les proves externes indiquen el bon nivell acadèmic del nostre Col·legi. Són també una evidència de la feina ben feta per part de les famílies i els professionals que treballen al Pinar.